Det heter att man aldrig ska bemöta en recensent, men nu måste jag ändå få ge uttryck för ett par påpekanden när det gäller Kristian Lundbergs recension av Ronnebyrevyn “Toseby Torg” i Helsingborgs Dagblad.

“Meningslöst dravel”, skriver Kristian Lundberg. Och “Den här gången har Ronnebyrevyn åstadkommit något riktigt tosigt. Att uppkalla en revy efter ett sånt folkligt spektakel som Tosia Bonnadan är ett verkligt lågvattenmärke. Toseby Torg har en förutsägbar intrig och schematiska personteckningar, och förtjänar inte någon som helst publicitet utanför Guttamåla.”

För det första är inte revyn “Toseby Torg” uppkallad efter Tosia Bonnadan, denna tredagars sommarmarknad i centrala Ronneby, med månghundraåriga anor. “Toseby Torg” är helt enkelt uppkallad efter Toseby, en fiktiv stad i närheten av Guttamåla.

För det andra har det visat sig att Lundbergs sågning av vår revy bottnar i hans egna privata upplevelser på just Tosia Bonnadan, där han en gång blev drängfull och gjorde bort sig på Snäckebacken. Samt ovanstående missförstånd att revyns titel skulle ha med just Tosia Bonnadan att göra. Detta är helt gripet ur luften, och det är i högsta grad oprofessionellt att, som Lundberg gör, låta personliga tillkortakommanden och gammalt groll ligga till grund för omdömen i en recension.

För det tredje har revyn inte premiär förrän om två veckor, varför det är konstigt att Lundbergs recension kommer redan nu.

Vad då? Har inte Kristian Lundberg skrivit någon recension av “Toseby Torg”? Bara lugn. I så fall gör han det säkert snart. Och då har jag ju redan mitt genmäle klart.